Kierowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Kierowanie
Kierowanie -jako relacja mdzy podmiotami - więź łącząca podmioty administracji publicznej, która charakteryzuje się oddziaływaniem podmiotu kierującego na podmiot kierowany wszelkimi możliwymi środkami do granic sprzeczności z prawem. Obejmuje całość konsekwencji wynikających z organizacyjnej nadrzędności jednego podmiotu nad drugim w ramach systemu administracji publicznej Kierowanie - jako zdefiniowanie treści kierowania - Kompetencja nadrzędnego podmiotu do kierowania podmiotem podporządkowanym mieści w sobie obowiązek obserwowania całokształtu zachowania się podporządkowanego podmiotu i oddziaływania w różny sposób na różne przejawy zachowania, tak aby w sumie zachowanie podporządkowanego podmiotu można było ocenić pozytywnie pod tymi wszystkim względami, które w takich wypadkach są zwykle brane pod uwagę, np. pod względem legalności działania, skutków politycznych itp. Podstawowe różnice pomiędzy
kierowaniem i nadzorem
W kierowaniu nie ma potrzeby ustanawiania enumeratywnego katalogu środków władczych. W relacji tej brak jest niezależności (swobody) podmiotu kierowanego przy realizacji powierzonych mu zadań, bądź też niezależność ta jest znacznie ograniczona.
Wg Fayola do funkcji kierowniczych, zalicza się -planowanie; -organizowanie; -pobudzanie do działania; -kontrola; -koordynacja.]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz