Kazus - wznowienie -

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kazus - wznowienie -  - strona 1

Fragment notatki:

Stan faktyczny
Pani Barbara K. uzyskała decyzję Burmistrza Gminy w Z. O pozwoleniu na budowę domu na swojej działce sąsiadującej z działką pana Andrzeja S. Pan Andrzej S. złożył odwołanie od tej decyzji do wojewody wskazując, że projektowany budynek jest usytuowany niezgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wojewoda w dniu 12.04.2004 r. wydał decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.
W dniu 14.04.2005 r. pan Andrzej S. złożył do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu wyższego stopnia, wniosek o stwierdzenie nieważności obu w/w decyzji jako wydanych z rażącym naruszeniem przepisów wyżej przywołanego rozporządzenia. W dniu 23.05.2005 r. pan Andrzej S. otrzymał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wojewody z dnia 12.04.2004 r. wydaną z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) przez Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Grzegorza S. Pan Andrzej S. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, na który w dniu 20.06.2005 r. uzyskał decyzję GINB o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.
Pełnomocnik pana Andrzeja S. przejrzał w dniu 22.06.2005 r. akta dotychczasowego postępowania administracyjnego i stwierdził, że w imieniu pani Barbary K., w postępowaniu odwoławczym przed wojewodą pismo z odpowiedzią na odwołanie pana Andrzeja S. złożył jej pełnomocnik, radca prawny Grzegorz S.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz