Kategorie przychodowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie przychodowe - omówienie - strona 1 Kategorie przychodowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kategorie przychodowe :
Cena jest złożoną kategorią ekonomiczną i społeczną.
W teorii finansów cena odgrywa ważną rolę, dlatego że jako kategoria pieniężna wywołuje
różne zjawiska finansowe. Cena wyraża w pieniądzu wartość towaru, usługi, wartość innego
pieniądza (waluty), czynników wytwórczych. Dla zjawisk finansowych podstawowe
znaczenie mają nie sama cena, ale przede wszystkim mechanizm kształtowania się cen oraz
skutki stosowania cen przez podmioty gospodarcze.
Znaczenie kategorii cen określają ich funkcje.
W teorii finansów występują m.in. następujące funkcje cen:
- przychodowa (dochodowa),
- alokacyjna,
- redystrybucyjna,
- motywacyjna,
- informacyjna,
- agregacyjna.
Przychodowa (dochodowa) funkcja cen polega na tym, że ceny są narzędziem rynkowej
weryfikacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty. Z jednej strony cena
wpływa bezpośrednio na wielkość przychodów (ceny sprzedawanych towarów i usług),
z drugiej na wielkość ponoszonych kosztów (ceny nabywanych czynników produkcji). Ceny
w funkcji przychodowej wpływają bezpośrednio na poziom dochodu podmiotów
gospodarczych.
Alokacyjna funkcja cen dotyczy ich roli w podziale dochodu narodowego, gdyż poprzez
ceny dokonywana jest alokacja towarów i usług.
Redystrybucyjna funkcja cen polega na ich wykorzystywaniu jako narzędzia redystrybucji
dochodów podmiotów. Ta funkcja cen pełniona jest za pomocą różnych metod, np.
różnicowanie cen przez nakładanie większych lub mniejszych podatków na towary i usługi,
które wliczane są do ich cen.
Motywacyjna funkcja cen polega na wywoływaniu reakcji podmiotów gospodarczych oraz
konsumentów na zmiany cen. Reakcje te występują w odniesieniu zarówno do podaży, jak i
popytu.
Obniżenie ceny przyczynia się do zwiększenia dochodu rzeczywistego, co umożliwia
konsumentowi zakup większej ilości tańszego towaru, a to w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia popytu.
Natomiast podwyższenie ceny powoduje zmniejszenie dochodu rzeczywistego, co powoduje
spadek możliwej do zakupienia ilości towaru.
Informacyjna funkcja cen dotyczy wiedzy podmiotów gospodarczych o zmianach cen.
Umożliwia to podmiotom odpowiednią reakcję w sferach popytu i podaży.
Agregacyjna funkcja cen jest związana z ich wykorzystaniem jako miernika wartości.
Ceny umożliwiają agregowanie (sumowanie) wartości różnorodnych dóbr, towarów i usług,
występujących w różnych jednostkach fizycznych, w celu porównywania nakładów z
wynikami,
tworzenia
planów
oraz
budowy
modeli
mikroekonomicznych
makroekonomicznych, które służą do opisu stanu gospodarki oraz określania prognoz.
i
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz