Karol Adamiecki - struktura organizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karol Adamiecki - struktura organizacyjna - strona 1 Karol Adamiecki - struktura organizacyjna - strona 2 Karol Adamiecki - struktura organizacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Karol Adamiecki 1866-1933
W 1909 roku opublikował metodę wykreślania harmonogramów i organizowania pracy zbiorowej w walcowniach („harmonizacja działania”) w „Przeglądzie Technicznym”. Metoda ta stała się polem inspiracji dla współczesnej koncepcji tzw. analizy sieciowo-czasowej przedsięwzięć CPM i PERT.
Na podstawie badań prowadzonych w czasie pracy stworzył graficzne przedstawienie przebiegu prac zespołowych w czasie, znane dziś pod nazwą „harmonogramu Adamieckiego”. Okazało się wówczas, że straty czasu, jakie miały miejsce w walcowni i wpływały na produktywność, wynikały z braku uzgodnienia poszczególnych operacji następujących po sobie. Obraz przedsiębiorstwa przedstawianego przez Adamieckiego jest systemem składającym się z wzajemnie zależnych elementów.
Postrzegając w ten sposób organizację Adamiecki dostrzega dwa główne zadania organizatorskie. 1) Wynikające z prawa harmonii: polega na harmonijnym doborze poszczególnych elementów systemu wytwórczego. Spośród wielu możliwości należy wybrać elementy o najlepszej charakterystyce ekonomicznej, a więc takie, które pozwalają realizować produkcję wzorcową. 2) Dotyczące samego funkcjonowania stworzonego systemu wytwórczego - sprowadza się do zharmonizowania w czasie działań wszystkich elementów systemu, by wytwarzać „przy jak najmniejszej stracie czasu”.
Prawo oporu i przeciwdziałania - powszechne zjawisko wskazujące, że działania mające na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy natrafiają przeważnie na opór u ludzi, których mają dotyczyć. Ludzie ci starają się zachować istniejący stan rzeczy. Robotnik wykonujący daną pracę po zmianie urządzeń, którymi ją wykonywał, na lepsze, odczuwa opór wewnętrzny lub przeciwdziałanie, co jest spowodowane brakiem adaptacji do nowych urządzeń.
Treść pojęcia “struktura organizacyjna”: 1) obejmuje całokształt zagadnień związanych z organizacją i realizacją procesu zarządzania w przedsiębiorstwie; 2) określa podział pracy w przedsiębiorstwie i ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami; 3) kształtuje podział władzy i porządkuje hierarchicznie składniki przedsiębiorstwa;
4) ustanawia układ odpowiedzialności;
5) zapewnia ciągłość realizacji zadań, umożliwiającą przedsiębiorstwu przetrwanie mimo zmian osobowych oraz koordynuje jego stosunki z otoczeniem.
Struktura organizacyjna to sposób, w jaki elementy organizacji są ze sobą powiązane. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz