Kamień i cegła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kamień i cegła - strona 1 Kamień i cegła - strona 2

Fragment notatki:

Kamień i cegła
Kamień jako naturalny materiał budowlany o dobrych charakterystykach konstruk­cyjnych znalazł najwcześniej powszechne zastosowanie w budownictwie podziemnym. Jest to materiał przede wszystkim odporny na wpływy zazwyczaj agresywnego środo­wiska wynikającego z chemizmu niektórych składników górotworu i wód podziemnych. Jest to wiec materiał trwały o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie i ścinanie, co sprzyja przenoszeniu dużych obciążeń, zwłaszcza obudów sklepionych ukształtowanych zgodnie z linią ciśnień. Kamień na ogół jest formowany w kształcie bloków o wymia­rach przystosowanych do grubości obudowy, rzadziej natomiast wykoizystuje się niere­gularny kamień łamany. Najczęściej jest on wydobywany w specjalnie zorganizowa­nym i blisko położonym kamieniołomie, co w warunkach budowy tuneli górskich miało szczególnie korzystne znaczenie. Zawsze wybieramy kamień o najlepszych parametrach technicznych.
Zasadniczą wadą obudowy kamiennej jest jej pracochłonność i małe możliwości mechanizacji robót montażowych. Obróbka bloków skalnych zgodnie z wymiarami i budowa muru - to kosztowna i długotrwała procedura technologiczna. Ciągłe spoiny na całej grubości muru kamiennego są bardzo słabym ogniwem konstrukcyjnym, a je­szcze bardziej - miejscem nieszczelności obudowy. Osłabienie obudowy i jej wodo-przepuszczalność zwiększają się w miarę postępującego wietrzenia i kruszenia się za­prawy w spoinach muru. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji tuneli obudowa kamienna wymaga generalnego wzmocnienia i uszczelnienia bądź przebudowy.
Cegła. W budownictwie podziemnym możemy wykorzystać tylko cegłę dobrze wy­paloną bez wad technicznych o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wilgot­nego środowiska agresywnego. Doskonałym materiałem jest cegła klinkierowa, która jako materiał wodonieprzepuszczalny i bardzo odporny na środowisko zanieczyszczo­ne kwasami jest powszechnie stosowane do budowy tuneli kanalizacyjnych. Możliwość pełnej mechanizacji produkcji i małe wymiary cegły sprzyjają jej zastosowaniu do bu­dowy obiektów o małych przekrojach, gdzie występują utrudnione warunki wykony­wania obudowy stałej. Z cegły łatwo wykonuje się obudowę o zmiennej grubości, przy­stosowanej do rozkładu sił wewnętrznych.
Wadą obudowy ceglanej jest niewątpliwie rozbudowana sieć spoin, które stają się słabym punktem tej obudowy, zwłaszcza przy długotrwałym działaniu środowiska agre­sywnego. Penetracja wody przez spoiny przyczynia się do zawilgocenia cegły i postę­pującego procesu jej degradacji, pogorszenia właściwości wytrzymałościowych i wodonieprzepuszczalności. Wykonanie muru ceglanego jest pracochłonne i trudne do zme­chanizowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz