Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life - strona 1 Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life - strona 2 Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life - strona 3

Fragment notatki:

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life Zad. 1. Zakład ubezpieczeń posiada 200 polis ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rozkład wysokości szkód dla pojedynczej polisy jest następujący:
0
100
200
300
400
500
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej opisującej wysokość szkód pojedynczej polisy.
, Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej opisującej łączną wysokość szkód w portfelu (zakładamy, że polisy są niezależne)
Obliczanie składek uwzględniających dodatek bezpieczeństwa Zasada wartości oczekiwanej Obliczyć wysokość składki dla pojedynczej polisy w oparciu o zasadę wartości oczekiwanej. Przyjmij dodatek bezpieczeństwa na poziomie 20%.
dla pojedynczej polisy wysokość składki: Wyznaczyć dodatek bezpieczeństwa na takim poziomie, aby z prawdopodobieństwem 95% wysokość łącznej szkody była niższa od wielkości składki wyznaczonej w oparciu o zasadę wartości oczekiwanej. (Skorzystaj z centralnego twierdzenia granicznego) ; Zasada wariancji Obliczyć wysokość składki dla pojedynczej polisy w oparciu o zasadę wariancji. Przyjmij dodatek bezpieczeństwa na poziomie 2%.
dla pojedynczej polisy wysokość składki: Wyznaczyć dodatek bezpieczeństwa na takim poziomie, aby z prawdopodobieństwem 95% wysokość łącznej szkody była niższa od wielkości składki wyznaczonej w oparciu o zasadę wariancji. (Skorzystaj z centralnego twierdzenia granicznego) ; Zasada odchyleni a standardowego Obliczyć wysokość składki dla pojedynczej polisy w oparciu o zasadę odchylenia standardowego. Przyjmij dodatek bezpieczeństwa na poziomie 20%.
dla pojedynczej polisy wysokość składki: Wyznaczyć dodatek bezpieczeństwa na takim poziomie, aby z prawdopodobieństwem 95% wysokość łącznej szkody była niższa od wielkości składki wyznaczonej w oparciu o zasadę odchylenia standardowego.

(…)

… o zasadę odchylenia standardowego.
Def. Kwantylem rzędu p zmiennej losowej X typu ciągłego o dystrybuancie F i funkcji gęstości f nazywamy każdą liczbę spełniającą warunek ,
Zad. 2. Portfel polis ubezpieczeniowych zawiera 1000 polis ubezpieczeń mieszkań. Przy ubezpieczeniu mieszkania ubezpieczyciel pokrywa szkodę powyżej 1000 zł, ale nie więcej niż 10000 zł. Jest to ubezpieczenie z udziałem własnym oraz górnym limitem odpowiedzialności oraz wiadomo, że rozkład wysokości pojedynczego odszkodowania jest opisany rozkładem jednostajnym.
Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej opisującej wysokość pokrywanej szkody
Obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej opisującej łączną wysokość szkód w tym portfelu pokrywanych przez ubezpieczyciela…

10
20
30
40
50
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
Zakład ubezpieczeń posiada 100 polis takich ubezpieczeń. Składka ubezpieczeniowa jest kalkulowana wg. zasady odchylenia standardowego z dodatkiem bezpieczeństwa . Wyznaczyć wysokość składki dla pojedynczej polisy, jeżeli zakład ubezpieczeń nie stosuje górnego limitu odpowiedzialności ani franszyzy.
- obliczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną i wariancję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz