Kalkulacja doliczeniowa - omówienie - Koszty bezpośrednie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja doliczeniowa - omówienie - Koszty bezpośrednie - strona 1 Kalkulacja doliczeniowa - omówienie - Koszty bezpośrednie - strona 2

Fragment notatki:

KALKULACJA DOLICZENIOWA
Stosowana dla obliczenia jednostkowych kosztów wyrobów w przedsiębiorstwach o
produkcji jednostkowej lub seryjnej, gdy wyroby te odznaczają się znaczną odmiennością.
Podstawą tej kalkulacji jest grupowanie kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Następnie
koszty pośrednie odnoszone są na poszczególne obiekty kalkulacyjne według stosownie
dobranych kluczy doliczeniowych, różnych dla poszczególnych grup kosztów.
PRZYKŁAD 5
W ciągu okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wytworzyło 2 rodzaje wyrobów A –
200 szt. oraz B – 100 szt. Na koniec okresu nie występuje produkcja niezakończona.
Ustalono, że kluczem podziałowym poszczególnych kategorii kosztów pośrednich są:
- dla kosztów zakupu – koszty materiałów bezpośrednich
-dla kosztów wydziałowych – suma kosztów bezpośrednich i kosztów zakupu
- dla kosztów ogólnego zarządu – techniczny koszt wytworzenia
Wyrób A
Wyrób B
Pozycje
Koszty
Koszty
Koszty
Koszty
Koszty
kalkulacyjne
ogółem
całkowite
jednostkowe
całkowite
jednostkowe
Materiały
500 000
300 000
1 500
200 000
2 000
50 000
*30 000
150
*20 000
200
250 000
1 250
150 000
1 500
50 000
30 000
150
20 000
200
100 000
**61 000
**305
**39 000
**390
TKW
1 100 000
671 000
3 355
429 000
4 290
Koszty
165 000
|***100 650
***503,25
***64 350
***643,50
1 265 000
771 650
3 858,25
493 350
4 933,50
bezpośrednie
Koszty zakupu
Wynagrodzenia 400 000
bezpośrednie
Inne koszty
bezpośrednie
Koszty
wydziałowe
ogólnego zarz.
Zakładowy
koszt wytworz.
Koszt sprzed.
55 000
****33 550
****167,75
****21 450
****214,50
Całkowity
1 320 000
805 200
4026
514 800
5 148
koszt
wytworzenia
Dla kosztów zakupu otrzymujemy współczynnik narzutu w stosunku do kosztów materiałów
bezpośrednich
*narzut kosztów zakupu na wyroby A i B wynosi:
Dla dokonania podziału kosztów wydziałowych obliczamy sumę kosztów bezpośrednich wraz
z kosztami zakupu
**
Współczynnik narzutu kosztów wydziałowych
Narzut kosztów wydziałowych na wyroby A i B wynosi:
***współczynnik narzutu kosztów ogólnego zarządu w stosunku do TKW
Narzut kosztów ogólnego zarządu na wyroby A i B wynosi:
**** współczynnik narzutu kosztów sprzedaży:
Narzut kosztów sprzedaży na wyroby A i B wynosi:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz