Jakość wykonywanej pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakość wykonywanej pracy - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Jakość wykonywanej pracy .
Pracownik, zawierając umowę o pracę, zobowiązuje się do sumiennego i starannego wykonywania pracy stosownie do poleceń przełożonych. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną prawidłowo. Zasady prawidłowego i właściwego wykonania pracy ustala pracodawca, który może przy tym stosować normy pracy , stanowiące miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości. Każdorazowo o zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną niewadliwie bądź wadliwie, ale z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Wynagrodzenie nie przysługuje za pracę w całości wykonaną wadliwie z winy pracownika (niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł z tego tytułu szkodę). Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz