Jakość ścieków – wskaźniki zanieczyszczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakość ścieków – wskaźniki zanieczyszczeń - strona 1

Fragment notatki:

Jakość ścieków – wskaźniki zanieczyszczeń    ChZTCr    BZT5    formy azotu – organiczne i mineralne    formy fosforu – organiczne i mineralne    zawiesina ogólna, zawiesina łatwo opadająca    zawartość substancji tłuszczowych i olejowych – ekstrakt eterowy  R odzaje zanieczyszczeń i ich wskaźniki     fizyczne  – mętność, barwa, zapach, temp., odczyn(pH), potencjał redox, zawiesiny     biologiczne  – wirusy, bakterie, robaki pasożytnicze i ich jaja     chemiczne   o   organiczne  - najmniejsze – lotne kwasy tłuszczowe i ich sole  - największe – aminokwasy, białka  W ściekach (substancje org.)    białka: 40 – 65 %    węglowodany 25 – 45 %    substancje tłuszczowe: 10 – 20 %  większość subst. org. w ściekach komunalnych jest rozkładalnych na drodze biologicznej  o   nieorganiczne  - aniony – chlorki, siarczany, wodorowęglany, azotany,  azotyny, fosforany, węglany, jodki, bromkifluorki  - kationy – wapń, magnez, sód, potas, amoniak jonowy, żelazo, mangan, cynk, miedź, rtęć,  ołów, chrom, arsen     grupy dodatkowe  - biogenne (biogeniczne) – formy azotu i fosforu; refrakcyjne  (inertne) – zw. org. nierozkładalne biologicznie, niepowodujące zaburzeń – koloidy i  zawiesiny różnego typu; toksyczne – metale ciężkie, WWA, subst.  chlorowcopochodne (THM), subst. ropopochodne    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz