Jak powstaje głos - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak powstaje głos - wykład - strona 1 Jak powstaje głos - wykład - strona 2 Jak powstaje głos - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Anatomia i fizjologia narządu głosu (krtani)
Dźwięki są jednym z ważniejszych źródeł informacji o otaczającym nas świecie. Mowa stanowi podstawowy sposób porozumiewania się ludzi, którzy wyrażają dodatkowo za jej pomocą emocje, nastroje i artystyczne przeżycia. Mowa umożliwia rozwój intelektualny jednostki i kulturowy całej ludzkości. Stanowi ona jedną z największych zdobyczy człowieka i czynnik kształtujący jego cywilizacyjny rozwój. Głos jest bardzo złożonym zjawiskiem akustycznym i mechanicznym. Do jego wytwarzania niezbędna jest możliwość tworzenia podstawowego składnika, jakim jest dźwięk. W kategoriach fizycznych dźwięk stanowią drgania mechaniczne (akustyczne), polegające na ruchu cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Środowiskiem, w którym występują drgania może być dowolny ośrodek płynny, gazowy lub stały, a w szczególności powietrze. Przejawem drgań ośrodka powietrznego są lokalne zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza, w których wyniku powstają miejscowe zmiany ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego (zwane ciśnieniem akustycznym), rozchodzące się w postaci fal, na które reaguje ucho ludzkie. W organiźmie człowieka miejscem tworzenia (generatorem) drgań jest krtań. Aby w pełni zrozumieć proces powstawania dźwięków i przekształcania ich w mowę konieczna jest podstawowa znajomoć anatomii i fizjologii krtani. Krtań umiejscowiona jest w części środkowej odcinka szyi, między gardłem a tchawicą (ryc. 1). Jej długość wynosi około 4-6 cm. Na szyi tworzy widoczną, zwłaszcza u mężczyzn, charakterystyczną wyniosłość krtaniową (tzw. jabłko Adama). Krtań jest zbudowana ze szkieletu chrzęstnego, więzadeł i mięśni. Szkielet chrzęstny tworzy dziewięć chrząstek: (trzy parzyste i trzy nieparzyste). Poszczególne chrząstki połączone są stawami i więzadłami oraz mięśniami. Wyróżniamy dwie grupy mięśni krtani: zewnętrzne i wewnętrzne. Rola mięśni zewnętrznych polega na ustalaniu położenia krtani, podnoszeniu jej w górę, obniżaniu ku dołowi, przemieszczaniu ku przodowi i do tyłu. Mięśnie wewnętrzne krtani, zwłaszcza mięśnie głosowe odgrywają zasadniczą rolę w procesie fonacji (tworzenia dźwięku). jama nosowa
jama ustna
gardło
krtań
wargi
język
tchawica
jabłko Adama
Rycina 1. Lokalizacja krtani w drogach oddechowych Wnętrze krtani stanowi jama krtani wysłana błoną śluzową, w której części środkowej leżą fałdy głosowe. Możemy wyróżnić w niej trzy piętra(ryc. 2): Piętro górne przedsionek krtani, jest to część leżąca powyżej fałdów kieszonek;
Piętro środkowe zawierające fałdy głosowe i głośnię;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz