pytania i odpowiedzi emisja głosu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4242
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania i odpowiedzi emisja głosu - strona 1 pytania i odpowiedzi emisja głosu - strona 2 pytania i odpowiedzi emisja głosu - strona 3

Fragment notatki:


Pytania z teorii emisji głosu na zaliczenie 1.Co to jest emisja głosu i omów jej proces Emisja głosu od łaciny emissio-wypuszczenie. Jest to proces wydobywania głosu i wysyłania go. O prawidłowej emisji decydują czynniki anatomiczne i fizjologiczne. W procesie emisji bardzo ważne są procesy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne. Zaburzone działanie tych procesów wpływa negatywnie na właściwą emisję głosu. Warunkiem prawidłowej mowy i śpiewania jest harmonijna współpraca wszystkich narządów. Powstanie gł osu uwarunkowane jest każdorazowo drganiem więzadeł głosowych na skutek dochodzących do nich impulsów nerwowych. Drgania te polegają na rytmicznych, bardzo szybkich ruchach oddalania i zbliżania się więzadeł do siebie, przecinają słup powietrza nagromadzonego pod zwartymi więzadłami głosowymi i dają początek fali głosowej czyli głosu. Ruchy krtani, które możemy świadomie regulować, wiążą się z ruchami żuchwy, języka i miękkiego podniebienia. Czynnikiem warunkującym prawidłowe wydobycie głosu jest właściwa praca mięśni nie tylko krtaniowych, ale także tych, które łączą krtań z językiem, żuchwą, gardłem itd. Cały narząd głosu jest podporządkowany i uzależniony od systemu nerwowego. Lekki niedowład któregoś z nerwu od razu wpływa na brzmienie głosu, gdyż od nerwów zależy praca mięśni, a one nigdy nie działają oddzielnie. 2.Co to jest głoska i omów proces jej powstawania Głoska jest jednostką fonetyczną najmniejszą cząstką naszej mowy. Może być dźwiękiem /samogłoska/, szmerem /spółgłoska bezdźwięczna/, lub mieszaniną dźwięku i szmeru /spółgłoska dźwięczna/. Samogłoska i spółgłoska dźwięczna posiada wszystkie cechy dźwięku muzycznego: wysokość, natężenie, czas trwania i barwę. Spółgłoska posiada te same elementy z wyjątkiem wysokości. Samogłoski jako element muzyczny, dźwiękowy mają w śpiewie zdecydowaną przewagę nad spółgłoskami, ale dla zrozumienia śpiewanego słowa konieczne są spółgłoski. One są „nosicielami dźwięku ", stanowią element kolorystyczny zwiększający możliwości uzyskania różnorodnych efektów brzmie niowych . 3. Wymień i omów rodzaje chorób zawodowych narządu głosu . Najczęściej spotykane objawy dysfonii zawodowych to :
- parestezje gardła i krtani
- nawykowe chrząkanie
- zmatowienie głosu
- zawężenie skali głosu
- skrócenie czasu fonacji
- okresowe zaniki głosu
- utrwalona chrypka z bezgłosem


(…)

… artykulacyjnych, które z kolei dzielimy na: - ruchome: język (najważniejszy i najbardziej ruchliwy narząd artykulacyjny), wargi (to ważny modulator brzmienia głosu), żuchwa z zębami i podniebienie miękkie wraz z języczkiem podniebiennym, - nieruchome: górna szczęka z zębami oraz podniebienie twarde. Jama nosowa, to jedyny rezonator nasady o sztywnych ścianach. Powietrze, które przedostaje się do nosa powoduje nosowe zabarwienie głosu. Toteż jama nosowa bierze udział w artykulacji głosek nosowych (ą, ę, m, n, ń). Jama ustna łączy się z jamami bocznymi nosa: zatoki szczękowe, klinowe, sitowe, czołowe i tworzy z nimi połączony system rezonacyjny. Oprócz jamy nosowej duże znaczenie dla rezonansu nasady mają drgania chrząstki nosa oraz kości oczodołów. …
… i uniemożliwić odpoczynek, ale uporczywy i uciążliwy hałas może również osłabić naszą koncentrację, wyzwolić agresję. Uciążliwy hałas prowadzi do utraty słuchu, a nawet głuchoty. Głuchota znajduje się na czele listy chorób zawodowych, przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Szkodliwy dla zdrowia jest już stały hałas o natężeniu, 65 dB, co odpowiada szumowi głośno grającego telewizora. Przy hałasie…
… z silnym rozwojem krtani, która jest częścią układu oddechowego i również narządem głosowym. Następuje rozrost chrząstek krtaniowych, struny głosowe mocno się wydłużają, powiększa się tchawica i przestrzenie ponadkrtaniowe. Niekiedy powiększona krtań przybiera duże rozmiary, tworzy się tzw. "jabłko Adama" (rozrost chrząstki tarczowatej). Podczas mutacji występują częste chrypki, zakłócenia w wydawaniu…
… oraz całych obrazów muzycznych; słuch funkcjonalny umożliwiający rozpoznanie sposobów funkcjonowania aparatu głosowego na podstawie brzmienia głosu, ten rodzaj słuchu wymaga znajomości fizjologii narządu głosu i jest niezbędny w wokalnej działalności pedagogicznej
12.Omów budowę krtani
Krtań - to narząd głosu położony w szyi. Jest zmienionym początkowym odcinkiem tchawicy, połączonym z gardłem wejściem…
… na słuch. Wymień w domu okna na dźwiękoszczelne.
17.Na jakie trzy odcinki dzieli się krtań?
Do celów klinicznych krtań dzieli się na trzy piętra:
- Przedsionek krtani ograniczony od przodu wolnym brzegiem nagłośni, bocznie przez fałdy nalewkowo-nagłośniowe i od tyłu przez nalewki (chrząstki nalewkowate), ku dołowi dochodzi do poziomu fałdów głosowych; - Szpara głośni ograniczona przez fałdy głosowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

emu napisał(a):

2019-04-23 10:27:25

guwno