Izolacje uszczelniające budowle

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izolacje uszczelniające budowle - strona 1 Izolacje uszczelniające budowle - strona 2 Izolacje uszczelniające budowle - strona 3

Fragment notatki:

Izolacje uszczelniające budowle
Budowle posadowione w zasięgu wód podziemnych, gruntowych, podskórnych czy opadowych wymagają ochrony przeciwwodnej umożliwiającej normalne warunki eks­ploatacji. Ochrona wykonana w postaci izolacji może zabezpieczać budowlę zarówno przed dopływem wody, jak i zawilgoceniem pomieszczeń czy korozją urządzeń, zwła­szcza w przypadku wód agresywnych. Całkowicie szczelna izolacja stwarza najbardziej korzystne warunki eksploatacji budowli podziemnej, ale może naruszyć naturalny re­żim zalegania wód i wywołać skutki szkodliwe dla budowli lub środowiska. Może spo­wodować spiętrzenie poziomu wody albo zmianę kierunku jej przepływu, co może mieć ujemny wpływ na gospodarkę wodną danego rejonu (rys. 4.6). Spiętrzenie wody w są­siedztwie budowli podziemnej spowoduje wzrost jej hydrostatycznego ciśnienia, a więc zwiększenie obciążeń budowli. Może to być jednostronne obciążenie asymetryczne, co dodatkowo skomplikuje warunki pracy konstrukcji. Częściowa izolacja np. stropu obu­dowy zabezpiecza budowlę jedynie przed nadmiernym dopływem wody, dopuszczając jej zawilgocenie, które w wielu przypadkach nie stwarza istotnego utrudnienia w eks­ploatacji budowli lub jej zagrożenia korozją.
Można wyróżnić trzy rodzaje zabiegów izolujących budowlę podziemną przed do­pływem wody:
• wykonanie powłoki izolacyjnej w postaci tzw. ciężkiej izolacji ułożonej na obu­dowie bądź przymocowanej do górotworu,
• wypełnienie luzów na styku obudowy z górotworem środkami uszczelniającymi, ■ iniekcyjne uszczelnienie strefy górotworu wokół wyrobiska.
Najbardziej skuteczną izolacją jest powłoka sklejona z kilku warstw izolacyjnych. Prostym przykładem takiej powłoki może być izolacja z pięciu wkładek powlekanych asfaltem, lepikiem lub abizolem i ułożonych na przemian: papa-juta-papa-juta-papa (rys, 4.7). Wkładek izolacyjnych może być mniej, jeśli zastosujemy bardziej skuteczne niezawodne materiały, na przykład folie aluminiowe bądź igielitowe, które można łą­czyć z warstwami papy lub juty. Można stosować jedną warstwą foliową, jeśli jej styki łączymy zgrzewaniem. Jeszcze bardziej skuteczną powłokę izolacyjną jest wkładka ze specjalnej blachy stalowej, ołowianej lub miedzianej. Wkładki metalowe są najbardziej kosztowne i są stosowane tylko w szczególnie złożonych, niebezpiecznych przypad­kach, miedzy innymi w tunelach podwodnych. Firmy specjalistyczne produkują goto­we powłoki izolacyjne przystosowane albo do układania na obudowie albo do utwier­dzania, mocowania w górotworze. Są one na ogół zespolone z warstwą odsączającą drenującą, która obniża ciśnienie wody. Zdrenowana izolacja wyposażona w specjalne elementy umożliwiające jej podwieszenie kolkami do betonu lub skały nie wymaga konstrukcyjnego podparcia i może pracować jako samodzielna powłoka izolacyjna. Ogólnie możemy więc mówić o zewnętrznej i wewnętrznej izolacji budowli podziem­nych. Izolacja zewnętrzna chroni przed dopływem wody, zawilgoceniem i korozją kon­strukcji podziemnych. Izolacja wewnętrzna ogranicza jedynie dopływ wody i stopień zawilgocenia budowli podziemnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz