Izolacja mostu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izolacja mostu - wykład - strona 1 Izolacja mostu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Izolacja mostu
Izolacja mostu jest częścią nawierzchni, układaną bezpośrednio na płycie po­mostowej. Zadaniem izolacji jest zabezpieczenie pomostu konstrukcji przed wodą orjadowąa także przed wszystkimi szkodliwymi substancjami, które mogą przenik­nąć do konstrukcji z jezdni czy chodników np7sól stosowana do zimowego utrzy­mania dróg. Izolacja musi być układana na odpowiednio wyprofilowanej płycie po­mostowej, mającej tak ukształtowane spadki, że przedostająca się przez pory w na­wierzchni woda zostanie odprow? dzona do systemu sączków czy wpustów. Izolacja pomostu przy wpustach, w celu ułatwienia spływu wody, powinna być wprowadzo­na na kołnierze dolnych elementów, umieszczonych poniżej poziomu wierzchu pły­ty pomostu. Płyta pomostowa musi być gładka, mieć spadki poprzeczne i podłużne umożliwiające odprowadzanie wody do urządzeń odwadniających i mieć parametry wytrzymałościowe gwarantujące dobrą przyczepność izolacji do podłoża. W przy­padku płyt betonowych podstawowym parametrem jest wytrzymałość podłoża na odrywanie, która powinna wynosić średnio 1,5 MPa, a w żadnym przypadku nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Również musi być zagwarantowana odpowied­nia przyczepność izolacji do podłoża. W przypadku izolacji arkuszowych powinna wynosić ona w próbie odrywania min 0,4 MPa, przy temperaturze badania powyżej 22°C i 0,7 MPa przy temperaturze badania 8°C. W przypadku izolacji powłoko­wych natryskiwanych wytrzymałość na odiywanie nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Współcześnie izolacje na mostach są wykonywane najczęściej z materia­łów bitumicznych (papy samoprzylepne, papy zgrzewane, mastyksy). Minimalna grubość izolacji arkuszowej (np. papy) powinna wynosić 5 mm, a izolacji powło kowej 2 mm. Stosuje się również izolacje wykonywane z żywic poliuretanowych nakładanych metodą natryskową czy w postaci pasty. W przypadku jezdni obciążo­nych ruchem o mniejszej intensywności lub na chodnikach wykonywane są również izolacje z żywic syntetycznych (poliuretanowych, epoksydowych, niekiedy rów­nież modyfikowanych materiałami bitumicznymi), pełniącymi równocześnie funk­cję nawierzchni.
Warstwa izolacyjna może być pokryta warstwą ochronną, która ma za zada­nie chronić izolację przed uszkodzeniami np. w czasie układania nawierzchni czy przed samą nawierzchnią np. w mostach kolejowych (tłuczeń). Warstwę ochronną w mostach drogowych może pełnić dolna warstwa nawierzchni. W mostach kolejo­wych może być wykonana z betonu zbrojonego, warstwy betonu asfaltowego (pias­kowego) czy specjalnych preparatów wchodzących w skład systemów do izolacji
pomostów mostów kolejowych.
Dodatkowo w obrębie nawierzchni powinny być uszczelnione wszystkie styki
np. pomiędzy nawierzchnią a krawężnikiem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz