IV etap CPŻ - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
IV etap CPŻ - wykład, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Strategie marketingowe stosowane w IV etapie CŻP
Należy:
-dokonać identyfikacji najsłabszych wersji danego produkt, które nie wykazują pomyślnych rokowań nawet, jeżeli przedsiębiorstwo podejmie działania z zakresu regulowania czasu trwania i przebiegu cyklu ich życia
-dokonać wyboru strategicznego podejmując decyzję o:
*ich szybkim wycofaniu z rynku, żeby nie ponosić niepotrzebnych kosztów ich sztucznego utrzymywania na nim
*ich utrzymywaniu na rynku przez pewien czas w ograniczonej sieci sprzedaży, jeśli przedsiębiorstwo na to stać, gdyż istnieje niewielka grupa nabywców silnie przywiązanych do danego produktu, który należy wycofać z rynku w momencie całkowitego zaniku popytu.
Rodzaje starzenia się produktu:
Produkty ulegają starzeniu, czyli zużyciu:
-fizycznemu- polega na stopniowej utracie określonych pierwotnych właściwości przez materiały, surowce, itp., z których wykonane są produktu, co powoduje, że wyroby takie nie mogą spełniać swoich funkcji, a tym samym w dostatecznym stopniu zaspokajać potrzeb nabywców.
-moralnemu (ekonomicznemu)- jest skutkiem pojawienia się na rynku nowych, doskonalszych produktów, które w lepszy sposób zaspokajają daną potrzebę nabywców lub też stanowi rezultat zmian zachodzących w wymaganiach odbiorców.
Konsekwencje zużycia moralnego i fizycznego:
-konkretny produkt może sprawny z punktu widzenia fizycznego, ale zużyty ekonomicznie
-zużycie moralne często niesie za sobą gorsze skutki w porównaniu ze zużyciem fizycznym, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tempo a jego pojawienie się powoduje zdecydowany spadek gotowości nabywców do zakupu takiego produktu
-zużycie fizyczne często jest przyczyną ponownego dokonania zakupu danego produktu zwłaszcza jeżeli w satysfakcjonujący sposób spełnia on oczekiwania nabywców.
Przyczyny zużycia moralnego:
-szybkie i wciąż rosnące tempo rozwoju nauki i techniki, w skali światowej, znajdujące odzwierciedlenie w doskonaleniu technologii wytwarzania
-wzrost poziomu życia potencjalnych nabywców, prowadzący do przeobrażeń wzorców ich zachowań oraz ich stylu życia, jak również systemu wartości
-zmiany zachodzące w warunkach rynkowych zwłaszcza szybko rosnąca konkurencja
-dynamiczny rozwój techniki informacyjnej pozwalającej na zwiększenie szybkości przepływu informacji rynkowej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz