Istota zabezpieczenia majątkowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota zabezpieczenia majątkowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw istotę, cel oraz przedmiot zabezpieczenia majątkowego Cel: zagwarantowanie wykonania, przyszłego orzeczenia przez zabezpieczenie na mieniu oskarżonego, tzw. antycypacja egzekucji (ingerencja w mienie, wyprzedzająca decyzje o tym mieniu). Stosuje się z urzędu, gdy: w razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowiązek naprawienia szkody lun zadośćuczynienie za doznaną krzywdę art.291- w razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub szkody na mieniu- następuje zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody ISTOTA -gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości (zapewnienie wykonalności przyszłego wyroku).Oskarżony mógłby ukryć, sprzedać, zniszczyć, uniemożliwiając w istotny sposób i utrudniając wykonanie orzeczenia - nieopłacalność przestępstwa - satysfakcja dla społeczeństwa (szybka i skuteczna ingerencja organów). Postępowanie zabezpieczające - spełnia rolę służebną, pomocniczą, a jego cel ograniczony jest do zapewnienia realizacji rozstrzygnięcia o zasadniczym przedmiocie procesu. Najważniejsza czynność- wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia majątkowego Zabezpieczenie odbywa się w sposób wskazany w kpc. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez: 1)zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych, 2) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości (ujawnienie w księdze wieczystej, brak -w złożonych dokumentach. 3) dokumentach miarę potrzeby: ustanowienie zarządu nieruchomości lub przedsiębiorstwa Zabezpieczenie upada: gdy nie zostaną prawomocnie orzeczone: grzywna, nawiązka itd; nie zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a powództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone przed upływem 3 mc o daty uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy wytoczone-zabezpieczenie pozostaje w mocy, jeżeli w post.cyw. sąd nie orzeknie inaczej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz