Istota restrukturyzacji zatrudnienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota restrukturyzacji zatrudnienia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Istota restrukturyzacji zatrudnienia.
Celem restrukturyzacji zatrudnienia jest obniżenie kosztów oraz jego maksymalne dostosowanie do
potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających z funkcjonowania w zmiennym, wysoko konkurencyjnym
otoczeniu.
Prowadząc do zmian w zakresie czynnika ludzkiego, jako szczególnego rodzaju czynnika
wytwórczego, restrukturyzacja zatrudnienia obejmuje następujące zadania ilościowe i jakościowe:
-zmianę ogólnej liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
-zmianę (racjonalizację) struktury zatrudnienia,
-zmianę kwalifikacji zatrudnionych w celu ich lepszego przygotowania do pracy w
przedsiębiorstwie (w tym wykonywania nowych zadań wynikających z restrukturyzacji).
Restrukturyzację zatrudnienia prowadzi się wraz z zakrojonym na szeroką skalę kształceniem i
szkoleniem pracowników, adaptacją opartą na silnej indywidualnej motywacji do podnoszenia kwalifikacji
na miarę potrzeb procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Działania te stanowią integralny element
programu restrukturyzacji, postrzeganego jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa, i trwają
niekiedy kilka lat, stając się podstawą systemu permanentnego doskonalenia organizacji. Z perspektywy
procesów decyzyjnych można natomiast wskazać trzy kluczowe obszary zjawisk wyznaczających istotę
restrukturyzacji zatrudnienia w warunkach głębszych przeobrażeń całego systemu społecznogospodarczego.
Obszarami tymi są:
-zwalnianie i pozyskiwanie pracowników,
-zaangażowanie pracowników w proces zmian,
-stabilizacja i rozwój pracowników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz