Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania - strona 1 Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania - strona 2

Fragment notatki:

Istota enkulturacji, socjalizacji, wychowania. Enkulturacja : jest to przyswajanie sobie przez jednostkę całokształtu doświadczeń i wartości wchodzących w zakres kultury. Procesy te rozpoczynają się od urodzenia i trwają całe życie. Polegają one na nadawaniu jednostce cech właściwych ludziom. Człowiek żyjący bez obecności innych ludzi nie stanie się w pełni człowiekiem, gdyż nie nabierze cech ludzkich. Enkulturacji podlegają wszyscy lecz M. Łobocki podkreśla, że w różnym stopniu. Procesy te odbywają się dzięki naśladownictwu i wychowaniu. Przez termin „kultura” należy rozumieć ogół doświadczenia społecznego, czyli zasady współżycia, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania, przekazywany z pokolenia na pokolenia. Socjalizacja : jest to proces poprzez, który jednostka przyswaja sobie reguły, zachowania i systemy przekonań oraz postaw. Socjalizacja przygotowuje jednostkę do skutecznego funkcjonowania jako członka określonego społeczeństwa. Wychowanie : jest to oddziaływanie wychowawców na jednostkę, skierowane na jego osobowość; zjawisko społeczne i działalność społeczna przebiegająca w swoistej interakcji społecznej. Jest skierowane na osobowość wychowanka. Jest to proces zamierzony i celowy. WYCHOWANIE + SOCJALIZACJA = ENKULTURACJA Cechy odróżniające wychowanie od socjalizacji Socjalizacja :
działalność niezamierzona, niecelowa;
jest skierowana na zachowania jednostek;
jest skierowana na teraźniejszość;
istotne znaczenie ma zachowanie porządku społecznego;
interakcje odbywają się ze wszystkimi uczestnikami socjalizacji, gdzie następuje wzajemny wpływ jednostek na siebie. Wychowanie :
działalność zamierzona, celowa;
jest skierowane na osobowość jednostek;
jest skierowane na przyszłość;
istotne znaczenie ma dobro jednostki;
interakcje, jakie zachodzą ze strony z tytułu z obowiązku (w przypadku wychowanka) bądź z zawodu (w przypadku wychowawcy) lub dobrowolnie, istnieje wyraźna asymetria interakcji. Wychowanie a nauczanie Mechanizm socjalizacji W Y C H O W A N I E N A U C Z A N I E
obieranie kierunku życia
wyposażanie w instrumenty
dyspozycje
instrumentalne wiedza
inteligencja
umiejętności
sprawności
nawyki
dyspozycje
kierunkowe postawy
zamiłowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz