Istota budowy modeli sieciowych i rodzaje ograniczeń

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota budowy modeli sieciowych i rodzaje ograniczeń - strona 1

Fragment notatki:

Istota budowy modeli sieciowych i rodzaje ograniczeń Programowanie sieciowe- służy do realizacji wielkich przedsięwzięć gospodarczych (budowa statków, remont turbiny,, budowa osiedla) chodzi o to, aby ustalić minimalny czas realizacji przedsięwzięcia.
Zasadniczą cechą zadań sieciowych jest podział analizowanego przedsięwzięcia na części składowe. Proces ten ma charakter kilkustopniowy. Rodzaje ograniczeń:
1,Ograniczenia strukturalne- wyrażają konieczność respektowania reguł dotyczących poszczególnych operacji. Pytania, na które należy tu odpowiedzieć: jakie operacje powinny być wykonane przed rozpoczęciem badanej operacji? Jakie operacje należy wykonać po zakończeniu badanej operacji? Jakie operacje można wykonać łącznie z badaną operacją?
2,Ograniczenia lokalizujące w czasie- wymagają, aby konkretne czynności odbywały się w przedziale czasu, który jest z góry określony. Rozwiązanie takie jest dyktowane względami praktycznymi, gdyż z reguły realizacja założonych zadań, poza zakreślonym czasem jest niemożliwa lub kosztowna.
3,Ograniczenia wynikające z niesubstytucyjności i niepodzielności zasobów- pewne operacje nie mogą być wykonywane równolegle bądź ze względów technologicznych bądź z powodu zbyt małej liczby pracowników/maszyn.
4,Ograniczenia bilansowe- pewne procesy muszą być tak zorganizowane, aby całkowita liczba pracowników nigdy nie przekroczyła z góry założonych wielkości i nie była niższa nod ustalonych limitów. Podobnie jest ze sprzętem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz