Inżynieria chemiczna - kolokwium - Filtracja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria chemiczna - kolokwium - Filtracja - strona 1

Fragment notatki:

1.1. W procesie produkcji chloru metodą działania tlenem na chlorowodór, jako drugi produkt
powstaje woda. Powietrze jest doprowadzane do reaktora w ilości zapewniającej 25 % nadmiar
tlenu. Stopień konwersji HCl wynosi 70%. Obliczyć ułamki molowe składników w strumieniu
opuszczającym reaktor.
1.2. Rurociągiem o długości 107 m i średnicy D=0.1 m tłoczona jest ciecz o gęstości ρ=1000 kg/m3
i lepkości μ=2 cP. Przepływ objętościowy wynosi V = 7 m3/h. Określić zmianę spadku ciśnienia,
jeżeli przepływ zmaleje 8-krotnie a długość rurociągu zwiększy się o 13 m. W rurociągu znajdują
się 3 kolanka i 3 zawory kątowe. (L/d dla kolanka wynosi 31, a dla zaworu kątowego 170).
Współczynniki oporów przepływu obliczyć z następujących zależności: λ=64/Re dla Re = 2320. 1cP = 10-3 Pa*s
1.3. Z wodnego roztworu białek usuwa się siarczan amonu na drodze dializy okresowej. Po
napełnieniu woreczków celofanowych takim roztworem, w którym stężenie siarczanu amonu
wynosi 0,03 % wag., umieszczono je w zbiorniku z przepływająca czystą wodą. Po 24 godzinach
stwierdzono, że stężenie soli w roztworze w woreczku zmniejszyło się do 0,01% wag. Obliczyć po
jakim czasie otrzyma się roztwór, w którym stężenie siarczanu amonu wyniesie 5*10-4 % wag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Ze świeżego soku pomarańczowego będącego wodnym roztworem zawierającym
12 % wagowych esencji, należy uzyskać koncentrat soku zawierający 42 % wagowych esencji. Po
procesie zatężania uzyskuje się koncentrat soku zawierający 58% wagowych esencji. W związku
z tym, po zatężąniu stosowane jest mieszanie tego koncentratu ze świeżym sokiem. Obliczyć
ilość skoncentrowanego soku otrzymanego ze 100 kg świeżego soku, ilość świeżego soku
dodawanego do koncentratu oraz ilość wody odbieranej w zatężaczu.
2.2. Zbiornik o średnicy 2m posiada umieszczoną przy dnie poziomą rurkę odpływową o średnicy 5
mm i długości 1m. Jaki jest strumień masowy odpływu cieczy ze zbiornika w momencie gdy
lustro cieczy znajduje się na poziomie 0,4 m od dna zbiornika. Gęstość cieczy wynosi 1000 kg/m3,
lepkość 8*10-3 Pas. Przyjąć, iż lokalne opory przepływu na wlocie i wylocie z rurki są pomijalnie
małe.
2.3. Obliczyć szybkość filtracji rozcieńczonej wodnej zawiesiny w filtrze grawitacyjnym o powierzchni
0,5 m2, w momencie gdy wysokość słupa cieczy nad przegrodą filtracyjną jest równa 6m.
Przegrodą filtracyjną są dwa złoża o grubości 5 cm każde: żwiru i piasku. Parametry obu złóż,
odpowiednio żwiru i piasku są następujące: porowatość 0,55 i 0,6; średnica zastępcza ziaren
5*10-3 m i 3,5*10-3 m; czynnik kształtu 1,2 i 1,1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Pusty, poziomy, cylindryczny zbiornik buforowy o średnicy D=2 m i wysokości H=3 m napełniany
jest stałym strumieniem wody Qw=20 dm3/min o gęstości 998 kg/m3 i strumieniem Qg=12
dm3/min ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz