Inwestycje - ocena finansowo-ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje - ocena finansowo-ekonomiczna - strona 1 Inwestycje - ocena finansowo-ekonomiczna - strona 2

Fragment notatki:

Najlepiej by projekty wykazywały charakter inwestycyjny - (w takiej sytuacji występują nakłady)
Inwestycja - celowo wydatkowany kapitał , przeznaczony na zwiększenie dochodów inwestora
Formy inwestycji:
Nabycie rzeczowych składników aktywów
Transfer kapitału do innych organizacji poprzez nabycie udziałów , akcji, fuzje etc.
Lokaty w bankach i innych instytucjach finansowych
Ocena finansowo - ekonomiczna projektu
Projekty inwestycyjne obejmują zadania inwestycyjne oraz obiekty inwestycyjne
Zadania inwestycyjne - autonomiczne części przedsięwzięcia inwestycyjnego (mogące funkcjonować niezależnie) Obiekt inwestycyjny - wyodrębniona pod względem techniczno - użytkowym część zadania inwestycyjnego (budynki, budowle, środki transportu itd.)
Związki projektów inwestycyjnych z planowaniem strategicznym w przedsiębiorstwie określenie projektów inwestycyjnych które umożliwią organizacji przetrwanie i rozwój na rynku terminy ukończenia poszczególnych projektów określenie kosztów realizacji projektów
określenie środków na projekty i sposoby ich pozyskania
określenie konsekwencji nieterminowego ukończenia projektu
Rodzaje/Obszary Restrukturyzacji:
przez restrukturyzacje rozumiemy głęboką i kompleksową zmianę czynnika z gałęzi celów przedsiębiorstwa
Obszary restrukturyzacji przedsiębiorstwa:
r. Organizacyjna -np. system motywacji , dystrybucji , struktura organizacji (układ zależności , procedury , pod-systemy)
r. Obszarów , zakresów działalności - wycofanie się z danego obszaru , wejście do nowego
r. Finansowa, - zmiana struktury kapitału Ze względu na rodzaj zwrotnej informacji wyodrębnia się następujące składniki projektu inwestycyjnego:
Genezę projektu obejmująca:
opis koncepcji projektu
lista głównych parametrów , które występują w założeniach projektowych
cechy własne projektu wstępny opis lokalizacji projektu
- opis produktu lub zestawu produktów
- opis otoczenia społeczno - ekonomicznego
- opis polityki gospodarczej wspierającej dany projekt
- informacje o podmiotach i inwestorach/ opis ich roli w projekcie
historia projektu
daty najważniejszych wydarzeń z historii projektu
wyniki badań i studiów poprzedzających rozpoczęcie projektu
tytuł ostatecznej wersji projektu inwestycyjnego, daty wykonania, autorstwo
- biurokratyczna wersja projektu
Analizy rynku i koncepcji marketingu

(…)

… naturalnych czynników produkcji i możliwości pozyskania kapitału
możliwości pozyskania kapitału pracy
opracowanie strategii marketingowej odpowiedniej dla realizacji strategicznych celów projektu
konkretyzacja inwestycji (koszty zakupu, transportu , wyrobu, etc.)
Lokalizacji inwestycji Koncepcje rozwiązań technicznych i technologicznych zapoznanie się z technologią jest ważne dla oceny wydolności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz