Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01- przykłady.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01- przykłady. - strona 1 Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01- przykłady. - strona 2 Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01- przykłady. - strona 3

Fragment notatki:

Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01 Narzędzie przejeżdża z zaprogramowaną prędkością posuwu do zdefiniowanego przez współrzędne X, Y i Z punktu docelowego. Współrzędne mogą być programo­wane w wymiarach absolutnych (G90), albo w wymiarach przyrostowych (G91). G01 [X.-.] 1 [Y...] 1 [Z...] 1 [F...] [S...] [T...] [M...] X współrzędna X punktu docelowego Y współrzędna Y punktu docelowego Z współrzędna Z punktu docelowego 1 Gdy narzędzie przejeżdża równolegle do jednej lub drugiej osi, to znaczy, gdy od­powiednia współrzędna punktu docelowego jest taka sama jak współrzędna aktu­alnego położenia narzędzia - nie trzeba jej programować (funkcja modalna adresu współrzędnych). Gdy nie będzie zaprogramowana żadna współrzędna, to sterowanie zostanie włączone na funkcję modalna posuwu. F posuw w mm/obr S liczba obrotów wrzeciona w obr/min T wymiana narzędzi M funkcja pomocnicza Gdy w tym samym bloku NC zaprogramowana zostanie wymiana narzędzia, zmia­na posuwu i /lub zmiana liczby obrotów to najpierw będą wprowadzone te zmiany a po tym nastąpi przejazd do współrzędnych docelowych. Maksymalnie można zaprogramować trzy rozkazy typu M, które będą wykonane w kolejności opisanej w 4 rozdziale. Przykład programowania w wymiarach absolutnych: N085 G90 N090 G00 X+30 Y+30 Z+2 N095 G01 Z-6 N100 G01 X+110 Y+75 Przykład programowania w wymiarach przyrostowych: N085 G00 X+30 Y+30 Z+2 N090 G91 N095 G01 Z-8 N100 G01 X+80 Y+45 Interpolacja kołowa ze zwrotem zgodnym z ruchem wskazówek zegara G02 Narzędzie przejeżdża z zaprogramowanym posuwem po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zdefiniowanego przez współrzędne X,Y i Z punktu docelo­wego. Współrzędne mogą być programowane w wymiarach absolutnych (G90) al­bo w wymiarach przyrostowych (G91). G02 [X...] 1 [Y...] 1) [Z...] 1 [l...] 2 [J...] ,[F...] [S...] [T...] [M...] X współrzędna X punktu docelowego Y współrzędna Y punktu docelowego Z współrzędna Z punktu docelowego 1) Jeżeli współrzędna docelowa jest taka sama jak aktualna pozycja narzędzia, to nie trzeba jej programować (funkcja modalna adresu współrzędnych). l względny środek okręgu (odległość od punktu startowego do środka okręgu w kierunku osi X) J względny środek okręgu ( odległość od punktu startowego do środka okręgu w kierunku osi Y) 2) Gdy nie zaprogramujemy środka okręgu l lub J, to będą przyjęte współrzędne środka okręgu równe zero. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz