Internet w turystyce- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Internet w turystyce- wykład 4 - strona 1 Internet w turystyce- wykład 4 - strona 2 Internet w turystyce- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Internet w turystyce dr Maria Smolarek
Wykład 4
Cele stosowania TI
Ułatwienie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania różnorodnych zasobów informacyjnych niezbędnych do realizacji procesów biznesowych,
Umożliwienie łatwego dostępu upoważnionym użytkownikom do różnego typu danych niezależnie od miejsca fizycznego przechowywania tych danych,
Usprawnienie procesów analizy i podejmowania decyzji przez kierownictwo różnych szczebli zarządzania,
Zwiększenie automatyzacji procesów biznesowych, łatwego ich monitorowania i wprowadzania zmian w ich przebiegu,
Ułatwienie procesów komunikowania się wewnątrz organizacji i z jej otoczeniem,
Udoskonalenie i integracja procesów informacyjnych zachodzących w firmie ...Nowoczesne technologie, a zwłaszcza informatyzacja, mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości branży turystycznej w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o jej pozycję konkurencyjną wobec coraz mocniej wchodzących na polski rynek firm zagranicznych...
Szansa czy zagrożenie?
Warunki wykorzystania szans
umiejętność skutecznego jej wykorzystania do radykalnej zmiany zarządzania, umiejętność przeprojektowania niesprawnych procesów,
przyjęcie odmiennych nowych rozwiązań organizacyjnych odpowiadających potrzebom działalności. TI może stać się zagrożeniem dla organizacji
jeśli posłuży do utrwalenia niesprawności w sferze działalności i/lub w sferze zarządzania. Zastosowania TI
Muszą mieścić się w strategicznym kontekście organizacji, nawet jeśli nie zakłada się ich strategicznych celów. Muszą wynikać i być podporządkowane misji, celom i strategii działalności organizacji. Muszą być integralną częścią tej strategii tak jak każda inna strategia cząstkowa np. strategia marketingowa.
Technologia informatyczna powinna stanowić infrastrukturę:
wspomagającą istniejącą organizację, przyczyniającą się do kształtowania strategii organizacji. SPECYFIKA USŁUG TURYSTYCZNYCH wpływająca na proces komputeryzacji
Różnorodność produktów (masowość, normalizacja, seryjne wytwarzanie, specjalizacja i dywersyfikacja oferty turystycznej),
Liczne powiązania z innymi sektorami,
Złożoność i niejednorodność struktury,
Rozproszone wprowadzanie danych, scentralizowane zarządzanie,
Niejednolitość usług w zależności od sektora
RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKTÓW
Usługi turystyczne podstawowe (noclegowe, żywieniowe, transportowe, organizatorskie, pośrednictwa itp.),
Produkt turystyczny uzupełniający ofertę podstawową, wyspecjalizowany w zaspokajaniu potrzeb turystycznych (produkcja pamiątek, produkcja sprzętu sportowego, usługi przewodnickie, produkcja indywidualnego wyposażenia turystycznego itp.), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz