Instytucje UE wykład - Prawnoustrojowe zasady funkcjonowania UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje UE wykład - Prawnoustrojowe zasady funkcjonowania UE - strona 1 Instytucje UE wykład - Prawnoustrojowe zasady funkcjonowania UE - strona 2 Instytucje UE wykład - Prawnoustrojowe zasady funkcjonowania UE - strona 3

Fragment notatki:

P
rawnoustrojowe aspekty funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE
Kryteria podziału instytucji UE: •
pozycja ustrojowa

Rol
a w procesie integracji europejskiej •
zakres podmiotowości prawnej
Proces polityczny w UE
Dynamika zmian instytucjonalnych
R
ada Europejska- organ polityczny Instytucje Wspólnotowe:

Komisja Europejska

Ra
da Unii Europejskiej

Parlament Europejskich

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Obrachunkowy
Organy doradcze- KR i KES, finansowe: EBI i EBC, agencje zdecentralizowane, organy międzyinstytucjonalne.
Obecna sytuacja wynika ze zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany dnia 13 grudnia 2007 roku. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym C306 17 grudnia 2007r. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.
Część główna Traktatu- preambuła + 7 artykułów, 13 protokołów, 44 wspólne deklaracje,12 deklaracji niektórych państw członkowskich.

Traktat o UE

Traktat o funkcjonowaniu UE
UE i EUROATOM
W
spólnota Europejska + Unia Europejska = Unia Europejska- jako podmiot prawa międzynarodowego
EUROATOM -odrębny podmiot prawa międzynarodowego.
Struktura Unii Europejskiej

zniesienie trój filarowej struktury (polityki wspólnotowe, współpraca w sprawach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa)

Unia Europejska ➢
polityki UE- wspólny katalog aktów prawnych, kompetencje PE i Komisji, jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości
Odrębne:

W
spólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa- brak aktów ustawodawczych, brak jurysdykcji Trybunału, ograniczona rola PE i KE
Instytucje i Organy doradcze:

Parlament Europejski

Ra
da Europejska

Ra
da

Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości UE

Europejski Bank Centralny

Trybunał Obrachunkowy
Organy doradcze:

Komitet Regionów


(…)

…, ograniczona rola PE i KE
Instytucje i Organy doradcze:

Parlament Europejski

Ra
da Europejska

Ra
da

Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości UE

Europejski Bank Centralny

Trybunał Obrachunkowy
Organy doradcze:

Komitet Regionów

Komitet Ekonomiczno-społeczny
Europejski Bank Inwestycyjny
C
ykl Polityczny w UE:

I
dentyfikacja problemów- europejski program polityczny kształtowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz