Instytucje UE wykład - Instytucjonalizacja partii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje UE wykład - Instytucjonalizacja partii - strona 1 Instytucje UE wykład - Instytucjonalizacja partii - strona 2

Fragment notatki:

I
nstytucjonalizacja partii politycznych na płaszczyźnie europejskiej.
Do lat 90tych działanie partii politycznych na poziomie europejskim znalazło odzwierciedlenie jedynie w regulaminie PE.
Traktat z Maastricht.
Art. 138a- partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli UE.
Traktat z Nicei.
Art.10- Parlament i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, określą statut partii politycznych, na poziomie europejskim w szczególności zasady ich finansowania.
Roz
porządzenie 2004 z 2003 roku- posługuje się określeniem „partie polityczne na poziomie europejskim”, co należy rozumieć nie jako europejskie partie polityczne (partie ponadnarodowe), lecz jako partie działające na poziomie europejskim.
Partia polityczna na poziomie europejskim według rozporządzenia spełnia następujące warunki:

posiada osobowość prawną w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę,. •
Jest reprezentowana w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez członków PE, bądź członków parlamentów narodowych lub regionalnych lub uzyskała w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów w każdym z tych państw w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. •
Przestrzega w swoim programie i działaniu zasad na jakich oparta jest UE, zwłaszcza zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka itd.

uczestniczyła w wyborach do PE lub wyraziła taki zamiar. F
inansowanie partii politycznych na poziomie europejskim i udzielanie im wsparcia technicznego.
15% kwoty przeznaczonej co roku na finansowanie dzielona jest równo pomiędzy wszystkie partie polityczne na poziomie europejskim, 85% między partie mające swoich przedstawicieli w PE proporcjonalnie do liczby uzyskanych mandatów. (art.10.ust.1)
Ponadto finansowanie pochodzące z budżetu UE nie powinno przekraczać 85% budżetu partii. Chociaż partia na poziomie europejskim nie musi być reprezentowana w PE, wyraźnie uprzywilejowane finansowo są te, które mają swoje przedstawicielstwo w parlamencie. Roz
wój partii europejskich idzie w ślad za ogólnym rozwojem UE. P
ropozycje reform zawarte w Sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z dnia 18.03.2011r.:
1.„przyjęcie europejskiego statutu opartego na prawodawstwie UE ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz