Instrumenty szkolne

Atomowa spektroskopia absorpcyjna-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instrumenty szkolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) i emisyjna (ASE) Cel doświadczenia: Celem doświadczenia było zapoznanie się z podstawowymi technikami ASA i ASE oraz oznaczenie wapnia i magnezu w próbce różnych wód mineralnych. Przebieg doświadczenia: Na początku podzieliliśmy się na trzy grupy, z któryc...

Spektrofluorymetria-ćwiczenie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instrumenty szkolne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Aleksandra Ługowska środa, 16.03.2011r. Paulina Krzemińska Ćwiczenie 6: Spektrofluorymetria Cel doświadczenia: Poznanie podstawowych technik spektrofluorometrycznych oraz oznaczanie zawartości chininy w próbce. Przebieg doświadczenia: Na począt...

Metody woltoamperometryczne w analizie chemicznej-ćwiczenie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instrumenty szkolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Kaja Fac środa, 30.03.2011 r. Paulina Krzemińska Aleksandra Ługowska Ćwiczenie 2: Metody woltoamperometryczne w analizie chemicznej Opis poznanych metod: Polarografia pulsowa różnicowa - na napięcie wzrastające liniowo w czasie nakładamy nie...