Spektrofluorymetria-ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrofluorymetria-ćwiczenie - strona 1

Fragment notatki:

Aleksandra Ługowska środa, 16.03.2011r. Paulina Krzemińska
Ćwiczenie 6: Spektrofluorymetria
Cel doświadczenia:
Poznanie podstawowych technik spektrofluorometrycznych oraz oznaczanie zawartości chininy w próbce.
Przebieg doświadczenia:
Na początku naszym zadaniem było przygotowanie sześciu roztworów wzorcowych według polecenia na kartce. W każdym z nich była odpowiednia zawartość chininy i kwasu H2SO4. Sporządzone roztwory przelałyśmy do osobnych kuwet i przystąpiłyśmy również do przelewania analizowanych substancji (Schweppes®, Kinley®, 3 cytryny®) do kuwet. Tak otrzymane próbki umieściłyśmy w spektrofluorymetrze i uzyskałyśmy serię krzywych obrazujących zawartość chininy w poszczególnych próbkach. Niestety dane ze spektrofluorymetru nie zostały zapisane, więc do poniższych obliczeń użyłyśmy danych z doświadczeń innej grupy.
Wyniki doświadczenia:
Na wstępie wprowadziłyśmy jedną próbkę, aby komputer mógł dostosować najbardziej odpowiednie długości fali do naszych próbek. W poniższej tabeli zestawiamy je z danymi literaturowymi:
Długość fali podana przez komputer [nm]
347
Litereturowa długość fali [nm]
360
Maksymalna emisja podana przez komputer
457
Literaturowa wartość maksymalnej emisji
Dane ze spektrofluorymetru pozwoliły nam na naszkicowanie poniższych wykresów:
Aby obliczyć stężenia roztworów wzorcowych posłużyłyśmy się znanym stężeniem chininy - 10 [mg/l] oraz objętościami z jakich tworzyłyśmy roztwory:
Lp.
Vchininy [ml]
cchininy [mg/l]
1
0,5
0,5
2
1,0
1,0
3
2,0
2,0
4
3,0
3,0
5
4,0
4,0
6
5,0
5,0
Na wykresie widnieją tylko dane próbek o największym stężeniu chininy, w tabeli oznaczone numerami od 3 do 6 oraz widmo Kinsley'a®.
Aby obliczyć stężenie chininy w napoju Kinsley® posłużyłyśmy się metodą krzywej kalibracyjnej. Na podstawie obliczonych współczynników a i b obliczyłyśmy stężenie chininy w napoju Kinsley®. Wynosi ono 2,29 [mg/l].
Wnioski:
Długość fali absorpcji różni się nieznacznie od wartości literaturowej. Może to być spowodowane częściowym pochłanianiem promieniowania przez kuwetę akrylową lub zmianami w ustawieniach komputera. Jeśli chodzi o zawartość chininy w toniku Kinley®, to niestety nie udało nam się dowiedzieć o jej faktycznej zawartości w tym napoju.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz