Instalowanie gazomierzy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalowanie gazomierzy - omówienie - strona 1 Instalowanie gazomierzy - omówienie - strona 2 Instalowanie gazomierzy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Instalowanie gazomierzy      Instalacja gazowa lub część takiej instalacji u każdego indywidualnego odbiorcy  paliwa gazowego, musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ilości zużytego  gazu (gazomierze).    Urządzenia pomiarowe powinny być dostosowane do maksymalnego  chwilowego zapotrzebowania na gaz, określanego dla zestawu urządzeń  gazowych zaistalowanych u danego odbiorcy.    Ponieważ urządzenia te są własnością dostawcy gazu (przedsiębiorstwa  gazowniczego), o rodzaju urządzenia lub systemu pomiarowego przewidywanego  do zastosowania w danej instalacji decyduje dostawca gazu.    Każde urządzenie pomiarowe zabezpieczone jest przez dostawcę gazu  plombami uniemożliwiającymi jego demontaż przez nieuprawnione osoby.        Urządzenia pomiarowe, które są instalowane poza mieszkaniem, a w  szczególności poza budynkiem, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób  niepowołanych.    GAZOMIERZ (licznik gazu) „przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru i  wskazań objętości gazu jaka przez niego przepłynęła”    Do rejestracji zużycia gazu u odbiorców komunalnych, najczęściej stosowane są  gazomierze miechowe (element pomiarowy wykonuje ruch obrotowy z prędkością  kątową odpowiadającą strumieniowi objętości przepływającego gazu )    Gazomierze te są montowane, kontrolowane i w razie potrzeby okresowo  wymieniane przez dostawcę gazu.         Podstawowym wymaganiem związanym z lokalizacją gazomierzy jest  zapewnienie możliwości łatwego do nich dostępu.    Wymóg instalowania przed każdym gazomierzem zaworu odcinającego dopływ  gazu ma głównie znaczenie eksploatacyjne. Zamknięcie tego zaworu umożliwia  wymianę gazomierza bez potrzeby odłączania wielu odbiorców.    Wymóg ten ma również znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników instalacji,  gdyż w przypadku konieczności szybkiego zamknięcia dopływu gazu lokalizacja  zaworu odcinającego kojarzona jest przed wszystkim z takim urządzeniem jak  gazomierz.         Najkorzystniejsze miejsca do lokalizowania gazomierzy w budynkach określone  zostały w ust. 4.                     Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pozwalają często na instalowanie  gazomierzy w piwnicach, w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach, z  oświetleniem w oprawie hermetycznej (przeciwwybuchowej). Nie dopuszcza się  natomiast sytuowania gazomierzy w ogólnodostępnych pomieszczeniach  piwnicznych takich jak na przykład korytarze, pralnie, suszarnie, węzły cieplne.    Wprowadzony został nowy przepis, w którym znajduje się istotne ustalenie  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz