Instalacja i urządzenie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja i urządzenie - strona 1

Fragment notatki:

Instalacja i urządzenie Instalacja rozumie się przez to: Stacjonarne urządzenie techniczne Powiązany technologicznie zespół takich urządzeń, na terenie jednego zakładu, tytuł prawny ma jeden, ten sam podmiot Obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. Urządzenia mają charakter mobilny Eksploatacja zgodnie z wymaganiami jest obowiązkiem właściciela (chyba, że wykaże on, że inny podmiot ma tytuł prawny uprawniający do władania) Obowiązki użytkownika urządzenia: Pomiary wielkości emisji Należy je ewidencjonować i przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą Zgłoszenie organowi ochrony środowiska instalacji mogących oddziaływać negatywnie na środowisko, dla których nie trzeba pozwolenia emisyjnego Zapewnienie prawidłowej eksploatacji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz