Insatlacje-potrzebne wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Insatlacje-potrzebne wzory - strona 1 Insatlacje-potrzebne wzory - strona 2 Insatlacje-potrzebne wzory - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje typu bezpośredniego - źródłem wody jest wodociąg zewnętrzny dysponujący odpowiednim ciśnieniem do dostarczania wody do najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego,
pośredniego - źródłem wody jest ujęcie własne lub wodociąg zewnętrzny, który nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia do dostarczenia wody do punktu najniekorzystniej usytuowanego (z pompą, z urządzeniem hydroforowym),
Przypływ obliczeniowy: dobowy Gd=qjU (dm3/dobę) (użytkownicy) (jednostkowe zapotrzebowanie wody w ciągu doby dla użytkownika), średni godzinowy Ghśr=Gd/τ (dm3/h) (czas użytkowania wody 24h mieszkania, 8-12h biura), maksymalny godzinowy Ghmax=Ghśr*Kh (dm3/h) (wsp nierówn godz poboru wody), maksymalny chwilowy (sekundowy) q lub qs służy do wymiarowanie instalacji, Punkty czerpalne W qn=0,15dm3/s, U qn=0,07dm3/s, Pł qn=0,13dm3/s, Zz qn=0,07dm3/s, P qn=0,25dm3/s, Numeruję od najdalszego punktu czerpalnego, następnie boczne dodatki, drugą stronę od najdalszego punktu i dodatki, q=0,682(Σqn)0,45-0,14 (qn∈0,07;20,0)dm3/s, q=1,7(Σqn)0,21-0,7 (qn20,0)dm3/s, vMAX=1,5m/s (doprowadzające wodę do punktów), vMAX=1,0m/s (doprowadzające wodę do pionów i przyłącza), Δpl=Rl (KPa), Δpm=Σζ(ρv2/2), hgm=-0,25*9,81=-2,45kPa (wysokość umieszczenia punktu czerpalnego), Δpc=Δpl+Δpm+hgm, Rodzaj oporu miejscowego Tr, To, Tp, K, Wyznaczenie najniekorzystniejszego punktu W: Σpc(4M, 3M, 2M, 1M), Woda Σqnwz=lpion*lkond(Σqnwz)M3, (przepływ przez wszystkie punktu w mieszkaniu), Rury stalowe Δpm=30%Δpl (woda pitna), Δpm=20%Δpl (woda pitna i przeciwpożarowa), Δpm=10%Δpl (woda przeciwpożarowa), Wodomierz mieszkaniowy q=q4M*3,6=1,55m3/h (przepływ do mieszkania), umowny przepływ qW=2q=2*1,55=3,1 (pierwszy dla którego qMAX≥qW) DN≤dprzewodu, q≤1/2qMAX Strata ciśnienia na wodomierzu Δpwodm=ΔpMAX*(q/qMAX)2= 100*(1,55/5,00)2=9,61kPa, Filtr (za zaworem antyskażeniowym) q jak q wodomierza budynku, DNf=DNWOD=32mm, Strata na filtrze z nomogramu Δpf=1,8mH2O*9,81=17,7kPa, (1 1/4”), Zawór antyskażeniowy q jak q filtra (wodomierza budynku), DNZA=DNWOD=32mm, Strata z nomogramu Δpf=0,042bar*100=4,2kPa, (1 1/4”), minimalne ciśnienie wody geometryczna różnica wysokości hg=(3,3+1+1,8)*9,81=59,8kPa pmin=hg+pw+Δpc+Δpwodi +Δpwod+ΔpZA+ΔpF=241,3kPa (różnica wysokości między najniekorzystniejszym punktem a źródłem wody, pmin=241,3/9,81=24,6mH2O, (pw - wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym dla U pw=100, Δpc - strata ciśnienia do najniekorzystniejszego punktu czerpalnego), pmin≤Hwgw instalacja typu bezpośredniego, pminHwgw typu pośredniego, Urządzenie hydroforowe: 1) zbiornik hydroforowy, 2) łącznik ciśnieniowy, 3) pompa robocza, 4) zawór bezpieczeństwa, a) zapotrzebowanie wody ogólnej q

(…)

…) Ustalenie ciśnień sterujących pracą pompy a) ciśnienie włączenia pompy pmin=p1, pmin≥hgz+pw+Δp, (hgz od min poziomu wody w ZH do A, hPP od min poziomu wody w ZH do posadzki (0,5÷0,7)m, pw wymagane ciśnienie przed A, Δp całkowita strata od ZH do A) Δp=Σ(Δpl+Δpm)ZH-A+Δpwodm, pmin≥425kPa, Pmin≥425/98,1=4,33atn, b) ciśnienie wyłączenia pompy pmax=p2, *) pmax≤pdop, pdop=600kPa (jeśli nie ma innych wymagań…
… zaworu bezpieczeństwa, Δp=Δpo(G/Go)2, G=(dowolne punkty0÷12), G (m3/h)| Δp (m) Δp+HZB (m)|, f) przepustowość zaworu → odczyt z wykresu GZB=4,2m3/h g) pole wypływu zaworu FZB=GZB/1414,5*α*√(pZBρ), ρ=998kg/m3 (1÷10)°C, α=αrzecz, h) średnica gniazda zaworu do=√(4FZB)/π, …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz