Zlecenie maklerskie - strona 4

Giełda

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

ceny musi oczekiwać na realizację. Zlecenie maklerskie po cenie rynkowej realizuje się po cenie...

Polski system giełdowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Rozdział I ROLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GOSPODARCE 6 Pojęcie giełdy i systemu giełdowego 6 Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 10 Historia polskich giełd papierów wartościowych 14 Rozdział II SYSTEM ORGANIZACYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POL...

Funkcjonowanie rynku kapitałowego - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Rozdział 1 Pojęcie i struktura rynku kapitałowego Niewątpliwie jedną z najistotniejszych składowych systemu gospodarczego każdego demokratycznego państwa jest rynek finansowy. To właśnie na nim odbywa się ustawiczny ruch pieniądza, wynikający z realizacji szeregu transakcji oraz występowania wielu...

Rynki finansowe

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2254

komunikacji z inwestorami ZLECENIE MAKLERSKIE - oferta kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

Rynek kapitałowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Geneza rynku. W historii rozwoju społeczeństw ogromne znaczenie mają dwie formy produkcji - gospodarka naturalna i gospodarka towarowa. Naturalną charaktery­zuje przeznaczanie wytworzonych dóbr i usług na zaspokojenie potrzeb głównie ich bezpośrednich wytwórców. Dominującą pozycję w gospodarce towar...