Zerowanie - strona 5

Program 27

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

do slave, zeruje bit r/w call i2c_send ;wyslij adres btfsc ack ;sprawdz potwierdzenie goto write_end ;brak...

Program 29

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

'00101000' ;niewykorzystane linie procesora (GP0, GP1, GP4) = wyjscia movwf trisio ;GP3 - zerowanie...

Program 31

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

, w ;przesun 7 bit do c rlf ad_h, f ;przesun c do 0 bitu ad_h bcf ad_l, 7 ;zeruj 7 bit w ad_l bsf ad_h, 7...

Kurs programowania w C cz. 171

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

z funkcji lub NULL Opis Funkcja calloc przydziela pamięć dla nmeb elementów o rozmiarze size każdy i zeruje...

Licznik rewersyjny - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

. Przeprowadzone funkcje: Zerowanie (Clear) -Nastąpiło ono po podaniu stanu niskiego na wejście CLR (Clear...

Problem transportowy- metoda VAM

 • Politechnika Śląska
 • Organizacja i zarządzanie w transporcie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1673

minimalnemu kosztowi w kolumnie tabeli kosztów - (4,4).                   Popyt=0, zerujemy komórki w wierszu...

Analiza matematyczna- wykład 20

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

jednostajnie do funkcji T: - współczynniki Eulera - Fouriera Dowód: - wszystkie poza k - tym zerują się Dane...

Pamięć współdzielona

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja między procesami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932

jest zerowany. Do takiego segmentu pamięci nie może już dołączyć się żaden nowy proces. W zależności od wersji...

Krzywe w przestrzeni

 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4522

krzywej K, gdzie nazywamy punktem osobliwym krzywej K, gdy zerują się pochodne dla dowolnej parametryzacji...