Zdrowie publiczne - strona 24

Ochrona pracownika w przepisach UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

wspólnoty może zostać ograniczone ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Ochrona...

Etyka a prostytucja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

zdrowia, a więc należą do medycyny społecznej, której podstawowym pojęciem jest zdrowie publiczne. ...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2849

. - demokratyczne myślenie oraz zaspokajanie potrzeb i praw socjalnych (np. do edukacji, ochrony zdrowia itd...

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

(zdrowia i bezpieczeństwa publicznego). Dopóki minimalizowanie standardów nie zagraża zdrowiu...

Ubezpieczenie zdrowotne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

publiczne pochodzą ze składek, które mają charakter publicznoprawny. Zasilają one fundusz zdrowia...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1617

narodowe, niesformalizowane. Wtórne - instytucje publiczne (państwowe, samorządowe), ruchy społeczne...

Zakres działań gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Do zakresu działania gminy należą: wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone...