Zdolność emisyjna - strona 2

Fizyka- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

oscylatora wynosi wtedy , c1 = 2πhc2, c2 = hc/k ελT - zdolność emisyjna ciała, c1, c2 - wielkości stałe Wzór...

Opracowanie do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

- stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorpcyjnej jest dla wszystkich powierzchni jednakową funkcją...

Fizyka- zadania na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krzysztof Rohleder
 • Fizyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1197

powierzchni włókna lampy o mocy 60W, jeżeli temperatura włókna wynosi 2466K. Całkowita zdolność emisyjna...

Pytania na egzamin 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

fali światła, a zależność zdolności emisyjnej ε od częstotliwości fali ν i temperatury T wyrażona...

Pomiar temperatury pirometrem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2191

, dla której występuje max zdolności emisyjnej, ma wartość stałą. Celem ćwiczenia było zapoznanie się z jedną z metod...