Zdarzenia prawne kodeks cywilny - strona 106

Prawo rzymskie - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1372

jurysdykcjach zyskała moc prawną. Znaczenie Glossa ordinaria polega na gruntownym omówieniu prawa cywilnego...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Józef Olejniczak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

ta została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 1990 roku. Artykuł ten nie podważa zasady pacta sunt servanda...

Prawo gospodarcze - Firma

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

pozycję prawną. Artykuł 758 kodeksu postępowania cywilnego mówi, że do egzekucji wspólnego majątku...

Prawo gospodarcze

Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

pozycję prawną. Artykuł 758 kodeksu postępowania cywilnego mówi, że do egzekucji wspólnego majątku...

Prawne formy jednostronne- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

X. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Administracja cechuje się wielką aktywnością...