Zbiorowość terytorialna - strona 10

Socjologia ogólna.

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab Wojciech Żukowski
  • Socjologia
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 5362

więzią społeczną, terytorialna, która zaspokaja własne potrzeby (np. wieś), zbiorowość terytorialna...

Podstawy socjologii - kultura masowa

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Porębski
  • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3304

składających się na daną społeczność. Typy badań terenowych: a) etnologicznego - małe zbiorowości terytorialne...

Socjologia cwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1827

, a nadto często się ze sobą krzyŜują. Mamy więc, po pierwsze, kultury zbiorowości terytorialnych. Takimi...

Pedagogika ogólna - referaty

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 6244

społeczne, zbiorowości terytorialne jak wieś, miasto i inne, kategorie zawodowe, warstwy i klasy społeczne...