Zawodność rynku

Zawodność rynku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4186

ZAWODNOŚĆ RYNKU= wszelkie sytuacje, gdy równowaga kształtująca się na wolnych rynkach nie prowadzi...

Regulacja a zawodnosc rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 777

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : regulacja rynku, zawodność rynku...

Ekonomia menedżerska - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 7938

, zawodność rynku i regulacja, monopol jako przyczyna zawodności rynku, analiza kosztów i korzyści a dobra...

Istota mechanizmu rynkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1624

rynku albo zawodności rynku (market failure) - to sytuacje, w których zakłócenia uniemożliwiają...

Ekonomia dobrobytu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

rozłożenie jego skutków na wiele rynków. Zawodność rynku Możliwe zakłócenia prowadzące do zawodności rynku...

Rodzaje dóbr - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

) Istnienie dóbr publicznych to kolejny przejaw zawodności rynku Problem jazdy na gapę (free riding...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540

. Czynniki wpływające na popyt inwestycyjny. Zawodność rynku. Państwo w sferze mikro i makro. Narzędzia...

Makroekonomia - Rola państwa WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4788

zawodności rynku w literaturze ekonomicznej zalicza się: - zawodnośd konkurencji - istnienie dóbr publicznych...