Zasady rachunkowości - strona 27

Rachunkowość odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

Rachunkowości 5. Nadrzędne zasady rachunkowości i istota każdej z nich.     Memorialu - nakłada na jednostki...

Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych

Pobrań: 91
Wyświetleń: 2611

Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Formy ewidencji i rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej1. Wstęp Zmiana systemu gospodarczego w Polsce po roku 1989 spowodowała wzrost aktywności gospodarcze...

Ustawa o rachunkowości

  • Politechnika Częstochowska
  • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1792

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Art. 1. 2) Ustawa określa zasady rachunkowości...

Badanie sprawozdań fginansowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

nBadanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

), obowiązek dla Ministerstwa Finansów określenia zasad rachunkowości, ewidencji, sprawozdawczości i wykonania...