Zakład administracyjny - strona 14

Prawo administracyjne i gospodarcze

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
  • dr Krystyna Pawłowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876

rzeczowy (urządzenia materialne i techniczne), który stanowi podstawę wykonywania jego zadań. Zakłady...

Administracja-pytania

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1610

, gdy infrastruktura jest rozbudowana, a źródło utrzymania to nie rolnictwo. 15. Czym jest zakład administracyjny...

Administracja-pytania1

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

, gdy infrastruktura jest rozbudowana, a źródło utrzymania to nie rolnictwo. 15. Czym jest zakład administracyjny...

Prawo administracyjne - testy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6951

1. Rada gminy może odwołać wójta lub burmistrza a) większością 2/3 głosów b) większością 2/3 głosów składu radu c) większością 2/3 ustawowego składu rady 2. Budżet gminy jest uchwalany do: a) do 31 marca roku budżetowego b) końca roku poprzedzającego rok budżetowy c) końca kwietna roku budże...

Skrypt z administracji

  • Uniwersytet Warszawski
  • Administracja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 728

terytorialny/zawodowy/rolniczy, zakłady administracyjne, fundacje). Przede wszystkim chodzi o czynnik...