Zaburzenia lękowe - strona 2

ZABURZENIA PSYCHICZNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalene Jaworek
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1610

z innymi ludźmi (w depresji) Podział zaburzeń psychicznych: 1. Zaburzenia lękowe (25%) Uogólnione...

Techniki w psychoterapii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

na stosowaniu przykrych bodźców po złym zachowaniu c) terapia implozywna - w zaburzeniach lękowych, polega...

Psychiatria część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2800

i pod postacią somatyczną wg ICD-10 F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii (np. agorafobia, fobie społeczne...

Psychologia kliniczna - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Psychologia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3871

) Zaburzenia lękowe jawne W MMPI dla lęków +F, +Pt, +De Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem - pod postacią...