Złota reguła bankowa ryzyko - strona 34

Pieniądz i jego funkcje w gospodarce

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2814

złotej rząd ustala parytet czyli wagę złota zawartego w jednostce pieniądza. Dziś nie ma w świecie waluty...

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Bartosz Borysewicz
  • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

tych instytucji są w różny sposób alokowane (termin, ryzyko, efektywność), koniecznością spłaty zobowiązań (termin...

Bankowość - pasywa banku

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2128

BANKOWY PAPIER WARTOŚCIOWY Służy do gromadzenia przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej...

Egzamin z polityki pieniężnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Piotr Karaś
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 2324
Wyświetleń: 6937

jako jeden ze składników portfela? Ponieważ mają awersję do ryzyka. 74. Co jest najważniejszą determinantą popytu...