Złota reguła bankowa ryzyko - strona 2

Finanse - egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Finanse
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2093

rodzaje systemów pieniężnych: system jednokruszcowy oparty na złocie (monometalizm złoty) system...

Wykład - System bankowo-kredytowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Helena Ogrodnik
  • Finanse
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1015

ruchoma lub nieruchomość Złota reguła bankowa - bank może wykorzystywać pozyskanie pieniądza na okresy...

Ryzyko kredytowe banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

intensyfikacji ryzyka w działalności bankowej. Ryzyko bankowe jest zagadnieniem złożonym, obejmującym różne...

Zarządzanie płynnością banku-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2247

aktywa - pasywa: Reguły zachowania płynności Złota reguła bankowa (najprostsza i najmniej elastyczna...