Wykres fazowy amoniaku

Regulatory i transmitancja

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

wzrośnie dwukrotnie, obliczenia, wykresy, regulator Pi,przesunięcie fazowe....

Zmienne fazowe

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wykorzystanie zmiennych fazowych, wyznaczanie...

Płaszczyzna fazowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

. fazowej polega na tym, że na podst. kształtu wykresu (trajektorii), można określić właściwości układu...

Rektyfikacja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

wygodnie jest zilustrować na wykresie fazowym we współrzędnych: temperatura – skład cieczy i pary....

Pytania - równowagi fazowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Ćw 2 – równowagi fazowe Co to jest entalpia parowania, molowa entalpia parowania. Czemu gaz...