Współczynnik feminizacji Polska - strona 2

Demografia wykład 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

liczby małżeństw i związanych z tym potrzeb mieszkaniowych. Współczynniki feminizacji (stosunek liczby...

Miasta w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

nie przekraczała 5 tys. W 2008 roku: Ludność miejska stanowiła 61,1% ogółu mieszkańców Polski. Miasta zajmowały 6,8...

Faza postmodernizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1176

do badania struktury ludności wg płci należą: - współczynnik feminizacji: ogólny I typu (określa stosunek...

Struktury ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

prawnym - jest cechą niezmienną w czasie - można zmienić płeć sądownie Współczynnik feminizacji: - liczba...

Sytuacja demograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

mężczyzn; dla wieku powyżej 40 lat współczynnik feminizacji wynosi 121, przy czym w najstarszych rocznikach...

Feminizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Stachera
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1470

FEMINIZACJA (KOBIET NA 100 MĘŻCZYZN) Państwo/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cypr 102,8 103,1...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

ludności info o mieszkaniach(kto ile i gdzie) pierwszy powszechny spis ludności na ziemiach polskich-1789...

Kobiecość - męskość jako wymiar kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

W STRUKTURACH WŁADZY. CZY KULTURA POLSKA JEST KULTURĄ MĘSKĄ CZY EGALITARNĄ? ARGUMENTY „ZA” KULTURĄ EGALITARNĄ...