Wskaźnik feminizacji - strona 6

Wykład - Bieda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

z czwórką dzieci lub więcej żyje poniżej minimum egzystencji 12% w całym społeczeństwie feminizacja (większa...

Teoria analityczna Carl Jung

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2296

przez wiele pokoleń i powodował feminizację animus = archetyp mężczyzny u kobiety, powoduje maskulinizację kobiet...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

W. feminizacji- liczbę k. na 100 m. w danym roku kalendarzowym na wyodrębnionym terytorium. W.maskulinizacji l. m...

Kobiecość - męskość jako wymiar kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

(Boski, 1999)  stereotyp Matki Polki, kult Matki Boskiej  feminizacja zawodów w innych krajach męskich...

Mitoksyny - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1414

pokarmowego Zearalenon-syndrom ektogeniczny-działa na uk.rozrodczy(bezpłodność,feminizacja samcow) CZYNNIKI...