Wolne miasto - strona 2

Władza podzielona-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

zakonnych Feudalizm niemiecki Wolne miasta Feudalizm islamski (Iberia w przypadku HWwE powinna być zaliczana...

Wykład - Znaczenie kongresu wiedeńskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Austrii; usankcjonowanie rozbiorów Polski („czwarty rozbiór Polski”), utworzenie Wolnego Miasta Krakowa...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

sądownictwa VIII. Wolne Miasto Kraków i powstanie 1846 Obszar, ludność, charakter Łącznie obejmowało 1164 km2...

SPRAWA POLSKA W WERSALU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

utworzenie z niego Wolnego Miasta (były 4 projekty i wybrano ten najgorszy dla Polski - Francja sprzeciwiała...

Monarchie absolutne i postabsolutne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2688

. związkowym), pozostałe państwa i 4 wolne miasta miały 6 głosów kurialnych ZP-N - Prezydium Rady Związkowej...

3A. Organizacja teryt. Nap. Europy -

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Organizacja terytorialna na mapie Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

satelickie Francji, powstałe z połączenia terytoriów arcybiskupstwa Moguncji i wolnego miasta Frankfurtu...

Wykład - królestwo polskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 434

, których wójt mógł mianować w każdej z podległych sobie wsi. WOLNE MIASTO KRAKÓW Kongres wiedeński powołał...

Organizacja terytorialna Europy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

satelickie Francji, powstałe z połączenia terytoriów arcybiskupstwa Moguncji i wolnego miasta Frankfurtu...