Wody wgłębne - strona 4

Kolokwium pytania z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

-1 km, temperaturze 2-5°C, zasoleniu 34-34,5‰, 3) wody wgłębne, powstające z mieszania się wód...

Kolokwium pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

-1 km, temperaturze 2-5°C, zasoleniu 34-34,5‰, 3) wody wgłębne, powstające z mieszania się wód...

Komunikacja Interpersonalana-cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Stanisława Guca
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

własnego pomysłu metodę zamykania wód wgłębnych, pojawiających się podczas wiercenia. Wody te stanowiły...

Nauki o Organizacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Mateusz Codogni
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

własnego pomysłu metodę zamykania wód wgłębnych, pojawiających się podczas wiercenia. Wody te stanowiły...

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

. Charakterystyka wód wgłębnych (naporowych) • wody te nie mają strefy aeracji • zasilane są w miejscach wychodnych...

Wody w przyrodzie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

powierzchniowej: 70 % — Ujęcia wody wgłębnej: 30% Najczęściej ujmowane wody podziemne to utwory czwartorzędowe...

Odwodnienia Budowlane - materiały 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Wojciech Życzko
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

tereny nisko położone. Wody wgłębne - gleby o znacznej wysokości podsiąkania, położone na tych częściach...