Wittenberga

Daniel Naborowski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

urodzenia pobierał pierwsze nauki. Między styczniem 1590 roku a majem 1593 studiował w Wittenberdze...

Mikołaj Sęp Sarzyński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

studia do Wittenbergi i Lipska. Dowodzi tego wpis w metryce uniwersytetu w Wittenberdze dokonany 21 maja...

Marcin Luter - biografia i tezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

chrześcijanina. W 1517r. w Wittenberdze ogłosił swoje 95 tez (datę tę uważa się za początek reformacji...

Działalność Filipa Melanchtona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

. Według jego wskazań zreformowano wiele uniwersytetów niemieckich: w Wittenberdze, Tubindze, Heidelbergu, Lipsku...

Reformacja-omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

rządzących Luteranizm - Marcin Luter - zakonnik, teolog niemiecki, profesor w Wittenberdze - 1517 r...