Wilgotność bezwzględna

note /search

Wilgotność

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wilgotność bezwzględna, Wilgotność względna...

Klimatyzacja-ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Objętość wilgotną powietrza nasyconego VS = 0,912 m3/kg Wilgotność bezwzględną powietrza nasyconego, XS...

Kondensacja pary wodnej

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

. Miarą zawartości pary wodnej w powietrzu jest wilgotność bezwzględna, czyli zawartość pary wodnej w g...

Usłonecznienie i wilgotność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Meteorologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

w powietrzu; e - prężność pary wodnej a - wilgotność bezwzględna Q = 0,623ep U, f - wilgotność względna E...

Spoczynek nasion

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sadownictwo
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4347

temperatura, mała wilgotność); bezwzględny (głęboki) - występuje u nasion o pełnej dojrzałości morfologicznej...

Wykład 13 Suszarnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

i najtrudniej podlegają rozerwaniu podczas suszenia. W procesach suszarniczych wilgotność bezwzględną materiału...