Klimatyzacja wg Szymona Lismana-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klimatyzacja wg Szymona Lismana-opracowanie - strona 1 Klimatyzacja wg Szymona Lismana-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenie z dnia 7.11.2005r. godz. 12.15 Agata Penconek
Szymon Lisman
Piotr Martyniuk
Artur Lisiecki
Tomasz Nowakowski
Wstęp:
Klimatyzacja to proces mający na celu zmianę stanu powietrza - jego temperatury oraz wilgotności. Proces klimatyzacji w ćwiczeniu prowadzony był przy stałym przepływie wody przez komorę nawilżania, oraz przy stałym przepływie powietrza przez układ. Powietrze podawane do klimatyzacji było najpierw zagrzewane przez grzałkę o mocy 6 kW, następnie podawane do komory zraszania, a na końcu zagrzewane przez grzałkę o mocy 3 kW.
Opracowanie Wyników:
Ilość wody odparowanej do powietrza
Dla końcowej temperatury procesu T5 = 33°C z wykresu odczytujemy:
Objętość właściwą suchego powietrza V0 = 0,87 m3/kg Objętość wilgotną powietrza nasyconego VS = 0,912 m3/kg
Wilgotność bezwzględną powietrza nasyconego, XS = 0,0325 kg/kg
Wilgotność bezwzględną powietrza po klimatyzacji (ϕ2 = 51%) X = 0,016 kg/kg
Z równania: Obliczamy objętość wilgotną powietrza po klimatyzacji, V = 0,891 m3/kg
Średni przepływ powietrza po klimatyzacji F1 = 902 m3/h
Z równania:
G = F1/V
Obliczamy masowe natężenie przepływu powietrza suchego G = 0,281 kg/s
Proces klimatyzacji był nieustalony w czasie, jednak różnice wilgotności bezwzględnej dla wszystkich pomiarów za wyjątkiem pierwszego są pomijalnie małe, więc ilość wody odparowanej do powietrza obliczamy podstawiając wartości średnie:
__ __
X1 = 0,006 X2 = 0,015 τ = 42min
do wzoru:
__ __
W1 = G(X2 - X1)*τ
W1 = 6,37 kg
Ilość wody odparowana do powietrza w 2 pierwszych minutach procesu:
X1 = 0,006 X2 = 0,021 τ = 2min
W2 = G(X2 - X1)*τ
W2 = 0,5 kg
Teoretyczna ilość wody odparowanej do powietrza w komorze nawilżania W = W1 + W2 = 6,87 kg
Ze wskazań wodomierza odczytujemy rzeczywistą ilość wody odparowanej do powietrza
W = W2 - W1 = 0,0095 m3 W temperaturze T2 = 21°C gęstość wody ρ = 1004 kg/m3, zatem masa wody odparowanej do powietrza to m = 9,54kg
Ciepło pobrane przez powietrze
Z wykresu odczytujemy wartości ciepła wilgotnego:
dla powietrza przed nawilżeniem s1 = 0,244 kcal/°C*kg
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz