Wartość opałowa - strona 7

Strumienie - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

do spalania 1 kg paliwa stałego [mn3/kg]: gdzie: Wd -wartość opałowa paliwa; kJ/kg Teoretyczna objętość spalin...

Ochrona powietrza - wzory

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2317

; kW, Wd - wartość opałowa paliwa; kJ/kg, η- sprawność cieplna kotła. Godzinowe zużycie paliwa...

Wykład - spalanie, proces utleniania

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

. Wartość opałowa i ciepło spalania WARTOŚĆ OPAŁOWA - ilość ciepła, która się wydziela przy zupełnym...

Technika grzewcza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

ciepła spalania jest J/kg. Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy...

Rozkład promieniowania cieplnego na platformę

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Waldemar Magda
 • Oceanotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2590

ࢎ ࢑ࡶ ࡽ࢏ ൌ ૝૙ ૙૙૙ ቂ࢓૜ ቃ - wartość opałowa gazu ࢔ ࢀ ൌ ૜૙૙ሾࡷሿ - temperatura wylotowa gazu ࢆ ൌ ૙, ૢ ሾെሿ - stopień...

Suszenie osadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Pawłowska
 • Przyrodnicze wykorzystanie osadów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

% (spalanie całkowite); - zwiększenie wartości opałowej osadu; - stabilizacja i higienizacja osadu...